Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Kamenicës 020-228/10, 22.07.2022

Publikuar më: 22/07/2022