Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Klinës 020-574/8, 27.10.2023

Publikuar më: 30/10/2023