Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Kllokotit 020-627/3, 05.10.2023

Publikuar më: 05/10/2023