Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Leposaviqit 020-727/1, 28.09.2023.

Publikuar më: 02/10/2023