Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Leposaviqit 020-979/1, 29.12.2021

Publikuar më: 10/01/2022