Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit; 0-1294/1; 06.01.2020

Publikuar më: 09/01/2020