Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit 020-104/1, 10.02.2022

Publikuar më: 10/02/2022