Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit 020-1292/2, 27.12.2019

Publikuar më: 30/12/2019