Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit 020-1562/10, 02.02.2021

Publikuar më: 02/02/2021