Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit 020-513/8, 05.07.2021

Publikuar më: 05/07/2021