Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit 020-720/12, 05.10.2023

Publikuar më: 05/10/2023