Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Mitrovicës së Jugut 020-731/5, 14.10.2020.

Publikuar më: 14/10/2020