Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Mitrovicës së Jugut 020-939/4, 18.12.2023

Publikuar më: 19/12/2023