Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Mitrovicës së Veriut; 020-530/2; 28.07.2020

Publikuar më: 28/07/2020