Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Novobërdës 020-651/3, 23.08.2023

Publikuar më: 04/09/2023