Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Novobërdës 020-963/3, 29.12.2021

Publikuar më: 10/01/2022