Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Obiliqit 020-134/4, 16.02.2022

Publikuar më: 21/02/2022