Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Obiliqit 020-749/11, 18.11.2020

Publikuar më: 18/11/2020