Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Obiliqit 020-749/9, 11.11.2020

Publikuar më: 11/11/2020