Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Obiliqit 020-868/1, 17.11.2023

Publikuar më: 20/11/2023