Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Obiliqit 020-984/5, 18.01.2022

Publikuar më: 18/01/2022