Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Parteshit 020-22/2, 09.01.2024

Publikuar më: 11/01/2024