Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Parteshit; 020-656/2; 14.09.2020

Publikuar më: 14/09/2020