Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Podujevës 020-765/11, 27.10.2023

Publikuar më: 30/10/2023