Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës; 020-160/3; 09.03.2020

Publikuar më: 10/03/2020