Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës 020-23/2, 18.01.2022

Publikuar më: 18/01/2022