Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës 020-236/1, 27.04.2021.

Publikuar më: 11/05/2021