Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës 020-264/3, 17.06.2020

Publikuar më: 18/06/2020