Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës 020-270/12, 15.05.2023

Publikuar më: 16/05/2023