Konfirmim i ligjshmerisë së aktit të Komunës së Prishtinës 020-435/3, 31.05.2021

Publikuar më: 31/05/2021