Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizren 020-419/11, 27.10.2023

Publikuar më: 30/10/2023