Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit 020-12/2, 16.01.2024

Publikuar më: 17/01/2024