Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit 020-253/3, 23.03.2022

Publikuar më: 23/03/2022