Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit 020-419/7, 22.06.2023

Publikuar më: 22/06/2023