Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit; 020-440/2; 24.06.2020

Publikuar më: 24/06/2020