Konfirmim i ligjshmerisë së aktit të Komunës së Prizrenit 020-478/9, 15.06.2021

Publikuar më: 15/06/2021