Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit; 020-900/12; 18.02.2021

Publikuar më: 22/02/2021