Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Shtërpcës 020-218/1, 14.03.2022

Publikuar më: 15/03/2022