Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Shtimes; 020-1110/1; 20.12.2019

Publikuar më: 20/12/2019