Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Shtimes; 020-1137/4; 27.11.209

Publikuar më: 02/12/2019