Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Shtimes 020-886/1, 15.11.2023

Publikuar më: 16/11/2023