Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të komunës së Skenderajt; 020-92/2; 19.02.2021

Publikuar më: 23/02/2021