Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Skenderajt; 020-92/4; 25.02.2021

Publikuar më: 26/02/2021