Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Zveqanit 020-788/2, 27.10.2023

Publikuar më: 30/10/2023