Konfirmim i ligjshmërisë së statutit të komunës së Leposaviqit, të miratuar me datën 15 maj 2014

Publikuar më: 06/06/2018