Konfirmim i Ligjshmërisë së vendimeve lokale të KK-Suharekë Nr.16-5430, pranuar me 05.09.2012

Publikuar më: 06/12/2018