Konfirmim i ligjshmërisë së Vendimit 01 Nr. 16-134640 të datës 02.12.2014 për aprovimin e projektit të manifestimit multikulturor “Flaka e Janarit” 2015

Publikuar më: 04/06/2018