Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të komunës së obiliqit,01 nr./45 të pranuar me datën 04.06.2013

Publikuar më: 20/09/2018