Konfirmim i ligjshmërisë së vendimit të komunës së Shtërpcës, Nr 01-16-262

Publikuar më: 03/12/2018