Konfirmim ligjshmërisë së aktit të Komunës së Vitisë 020-295/13, 15.05.2023.

Publikuar më: 16/05/2023